Innkalling til Årsmøte

Mjøndalen Tennisklubb  > Ukategorisert >  Innkalling til Årsmøte
0 Comments

Mjøndalen Tennisklubb,
onsdag 18. mars, 2020 kl. 18.00

Årsmøtet avholdes på klubbhuset
Sagaveien, 3050 Mjøndalen
Dagsorden

Sak 1
Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 2
Godkjenning av innkallingen.

Sak 3
Styrets årsberetning for 2019, herunder sportslig beretning

Sak 4
Regnskap for 2019, herunder revisors beretning, samt budsjett for 2020.

Sak 5
Eventuelle forslag må være kommet styret i hende innen 12 mars 2020.

Sak 6
Valg av styre og vara.

Sak 7
Valg av revisorer og valgkomité.

Fullstendig saksliste med dokumenter får ved henvendelse til formann Jon Hammerborg (90866106) en uke før møtet.